2014-04-17 15:30:30
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior przedstawił Zarządowi Głównemu Związku OSP RP informację na temat stanu zaawansowania prac nad zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Fot. Dorota Pardecka)
Ubezpieczenia społeczne i budżet
Podsekretarz stanu w MPiPS Marek Bucior przedstawił Zarządowi Głównemu informację nt. prac nad zmianą szkodliwych zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

/.../

Prezes Waldemar Pawlak nawiązał do informacji, jaką, 10 grudnia ubiegłego roku, przedstawił Zarządowi Głównemu minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz o stanie zaawansowania prac nad zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W szczególności chodziło o zmianę kontrowersyjnych i krzywdzących zapisów dotyczących m.in. kierowców OSP, będących rolnikami ubezpieczonymi w KRUS, zatrudnianych przez gminy za „symboliczne stawki”, co skutkowało automatycznym przeniesieniem ich ubezpieczenia z KRUS do ZUS i utratą składek opłaconych w KRUS za okres tego zatrudnienia.

/.../

– Osoba, która zawiera umowę-zlecenie jest oczywiście ubezpieczona w systemie ubezpieczeń społecznych, a więc w ZUS-ie, ale na swój wniosek będzie mogła dodatkowo dobrowolnie płacić składkę do KRUS.

/.../

Projekt budżetu, który otrzymał pozytywne opinie Komisji ds. Działalności Finansowo-Gospodarczej oraz Prezydium ZG ZOSP RP, zaprezentował księgowy Kazimierz Pluciński. Warto tu zauważyć, że dotacja budżetowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest wyższa o 1 253 000 zł niż w roku ubiegłym i wynosi 32 500 000 zł.

/.../

Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP Jerzy Maciak omówił wyniki kontroli Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację Wniosków I Zaleceń Dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 4/2014.
Obrazy
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior przedstawił Zarządowi Głównemu Związku OSP RP informację na temat stanu zaawansowania prac nad zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Fot. Dorota Pardecka)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry