Przedstawiciele OSP w Krajniku Dolnym i w Osinowie Dolnym odebrali decyzje o włączeniu do KSRG (Fot. Andrzej Szczepaniak)
Bezpieczne województwo
Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie zorganizowała naradę z komendantami gminnymi oraz prezesami OSP.

Dotacja budżetowa dla zapewnienia gotowości bojowej OSP KSRG, rozliczanie dotacji przez OSP, szkolenia strażaków ochotników, zawody sportowo-pożarnicze, zasady organizacji łączności, plan zakupu sprzętu na zawody MDP. To tylko niektóre zagadnienia poruszone podczas narady z komendantami gminnymi oraz prezesami OSP województwa zachodniopomorskiego.

Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie zorganizowała naradę z komendantami gminnymi oraz prezesami OSP na terenie Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym.

/.../

W naradzie udział wzięli: komendant powiatowy PSP w Gryfinie bryg. Jacek Rudziński wraz z funkcjonariuszami pionu operacyjnego, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Zachodniopomorskiego Lech Szymanowicz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie Bronisław Tessar oraz dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Zachodniopomorskiego Tadeusz Szczepański.

Omówione zostały następujące zagadnienia: statystyka zdarzeń za rok 2013, cele wydatkowania dotacji budżetowej dla zapewnienia gotowości bojowej OSP działających w ramach KSRG, zasady rozliczania dotacji budżetowych przez OSP, plan szkolenia członków OSP w 2014 roku, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych OSP, plan sieci jednostek KSRG, zasady postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach, dokumentacja kierowcy i pojazdu w OSP, zasady organizacji łączności na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych, prezentacja zakupionego sprzętu na zawody OSP oraz plan zakupu sprzętu na zawody MDP.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 4/2014.
Obrazy
Przedstawiciele OSP w Krajniku Dolnym i w Osinowie Dolnym odebrali decyzje o włączeniu do KSRG (Fot. Andrzej Szczepaniak)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry