Fot. Julian Tomicki
Święto Niepodległości
Strażacy i mieszkańcy z gmin Krzymów i Kościelec wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krzymowie, odprawiona przez proboszcza Ireneusza Mrowickiego, który wygłosił też homilię. W nabożeństwie udział wzięli strażacy z czterech jednostek OSP gminy Krzymów, harcerze, uczniowie szkół z opiekunami, myśliwi, grupa rekonstrukcyjna wojska polskiego z kół motocyklowych, władze samorządowe oraz liczna rzesza mieszkańców. Na zakończenie mszy odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II z zespołu szkół z Krzymowa.

Następnie wszyscy udali się na miejscowy cmentarz, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Złożono wiązanki i znicze na grobie Nieznanego Żołnierza, a myśliwi oddali trzy salwy honorowe. Pomodlono się za wszystkich walczących, w szczególności za tych, którzy oddali swe życie za niepodległą Polskę.

Po zakończeniu tej części uroczystości jej uczestnicy udali się do miejscowości Tury, gdzie znajduje się mogiła 35 Polaków zamordowanych w bestialski sposób podczas II wojny światowej. Do apelu dołączyli tutaj mieszkańcy, władze samorządowe oraz organizacje działające na terenie gminy Kościelec.

Rozpoczęcie uroczystego zgromadzenia poprzedziło wejście pododdziałów prowadzonych przez strażacką orkiestrę dętą pod przewodnictwem kapelmistrza Michała Przybyła. Meldunek o gotowości pododdziałów Wójtowi Gminy Kościelec Dariuszowi Ostrowskiemu złożył Dowódca Uroczystości Komendant Gminny z Krzymowa druh Julian Tomicki.
Orkiestra strażacka z Kościelca zagrała hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”, po czym członek zarządu OSP Trzęśniew Mirosław Zagozda odczytał Apel Pamięci.

W dalszej kolejności nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów oraz zniczy przez delegacje władz samorządowych obu gmin, strażaków, harcerzy i delegacje szkół. Orkiestra  pod batutą kapelmistrza Michała Przybyła przygotowała na to święto zestaw utworów patriotycznych. Po jej występie myśliwi trzema salwami oddali honory walczącym i ginącym za ojczyznę.

Na zakończenie głos zabrał wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski oraz wójt gminy Krzymów Tadeusz Jankowski. Podziękowali oni wszystkim za udział w uroczystości. Wyrazili zadowolenie z coraz większej ilości przybywających na nią z roku na rok mieszkańców. Podziękowali także za rozbudowanie obchodów święta o nowe elementy.

Zakończenie apelu poprzedziło złożenie meldunku wójtowi gminy Kościelec. Włodarze obu gmin zorganizowali dla uczestników i organizatorów uroczystości słodki poczęstunek. Mieszkańcy gminy Krzymów posilali się w remizie OSP, a uczestnicy z gminy Kościelec w remizie OSP Waki.
Obrazy
przesu
Fot. Julian Tomicki
Fot. Julian Tomicki
Fot. Julian Tomicki
Fot. Julian Tomicki
Fot. Julian Tomicki
Fot. Julian Tomicki
Fot. Julian Tomicki
Fot. Julian Tomicki
Fot. Julian Tomicki
Fot. Julian Tomicki
Fot. Julian Tomicki
przesu

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry