Fot. Andrzej Szczepaniak
Zapobiec skażeniu
Blisko 200 strażaków z Polski i Niemiec wspólnie ćwiczyło likwidowanie zagrożenia na Odrze.

Od wielu lat praktykowana jest współpraca straży pożarnych działających na terenie powiatów gryfińskiego i Uckermark w Niemczech, która polega m.in. na wspólnych ćwiczeniach jednostek PSP i OSP oraz uczestniczeniu w likwidacji rozmaitych zagrożeń. Podejmowane są wspólne działania, a także tworzone są projekty w celu poprawy możliwości zabezpieczenia terenów przygranicznych na wypadek różnych zagrożeń, m.in. zanieczyszczenia substancjami chemicznymi.

Scenariusz ćwiczeń, które odbyły się w miejscowości Zatoń Dolna (gm. Chojna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie), zakładał, że w miejscowości Bielinek doszło do awarii eksploatowanego przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z Płocka rurociągu „Przyjaźń”. Następstwem awarii był niekontrolowany wyciek surowej ropy naftowej do Odry. Strażacy mieli zadanie ograniczenia i zlikwidowania skutków wycieku substancji chemicznej na Odrze.

/.../

Podjęte działania ratownicze miały zapobiec skażeniu wód Doliny Dolnej Odry i prowadzone były jednocześnie po stronie polskiej i niemieckiej. Zadaniem strażaków było ustawienie zapór elastycznych mających na celu skierowanie płynącego z góry rzeki zanieczyszczenia w kierunku linii brzegowej.

/.../

Ćwiczenia miały charakter instruktażowo-szkoleniowy. Kolejne wspólne ćwiczenia zaplanowano na wiosnę 2014 roku, które jednocześnie będą końcowym etapem podsumowującym projekt „Stowarzyszenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicznym”. Jego realizacja ma na celu ograniczenie wpływu awarii przemysłowych i katastrof związanych z rozlewem substancji ropopochodnych na środowisko naturalne. Idea tego projektu zrodziła się po ćwiczeniach w Zatoni Dolnej w 2006 roku. Wykazały one, że sprzęt będący wówczas na wyposażeniu straży położonych po obu stronach granicy jest niewystarczający do przeprowadzenia skutecznych działań ratowniczych.

/.../

Koszty realizacji całego projektu to 2 404 000 euro, z czego Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie pozyskała 499 500 euro.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 12/2013.
Obrazy
Fot. Andrzej Szczepaniak

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry