Zebranie sprawozdawcze w OSP Radziszewo
W remizie jednostki OSP w Radziszewie odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące 2012 rok.

Zebraniu przewodniczył Prezes Zarządu Miejsko–Gminnego OSP RP w Gryfinie Zenon Trzepacz. Gośćmi zebrania byli: Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie mł. bryg. Jacek Rudziński i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Gryfinie Wojciech Tessar.

Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Naczelnik OSP w Radziszewie Andrzej Wiśniewski. Ze sprawozdania wynika, że w 2012 roku jednostka liczyła 84 druhów, w tym 2 nowo przyjętych ochotników.
W jednostce działa Kobieca Drużyna Pożarnicza, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i zespół artystyczny. W ramach tej OSP działa też niedawno powstała drużyna w Żabnicy. Liczy ona 20 druhów.

W 2012 roku strażacy zorganizowali uroczystości związane z jubileuszem 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie.

W okresie sprawozdawczym za zaangażowanie w działalność jednostki oraz prace społeczne wyróżniono druhów: Ewę Chrząstek, Ryszarda Chrząstka, Agnieszkę Chrząstek, Marka Gałęzowskiego, Ryszarda Kułdosza, Pawła Brzozowskiego, Krzysztofa Chrząstka, Łukasza Dworzyńskiego, Mateusza Dzikowskiego, Marcina Gabrysionka, Michała Króla, Sławomira Myszkinisa, Michała Kubiaka, ks. Jacka Fabiszaka, Daniela Steczyńskiego, Piotra Kanclerowicza, Wojciecha Kanclerowicza, Bartosza Ponickiego, Bartłomieja Durazińskiego, Jakuba Skrobka, Bartosza Szczepańczyka, Dariusza Gumińskiego, Krystiana Brewkę, Daniela Brewkę, Jana Wiśniewskiego, Przemysława Błaszczyka, Marcina Gościńca. Druha Andrzeja Szczepaniaka wyróżniono za promowanie jednostki w mediach.

W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 3 spotkania – pogadanki dla dzieci i młodzieży, akcję “Stop wypadkom drogowym” oraz akcję przeciwko wypalaniu traw i nieużytków.

W 2012 roku jednostka OSP w Radziszewie uczestniczyła w 59 akcjach ratowniczych, w tym 44 razy w gaszeniu pożarów oraz 15 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń.

W zawodach Miejsko–Gminnych OSP w Krzywinie MDP Radziszewo zajęła 2 miejsce, a drużyna seniorów 3 miejsce. Na nowego opiekuna drużyny MDP wybrano druhnę Natalię Janik.

Kilkunastu druhów uczestniczyło w szkoleniach z ratownictwa medycznego, kursie kierowców konserwatorów, kursie podstawowym OSP oraz szkoleniu LPR.

Jednostka posiada na stanie 2 ciężkie samochody pożarnicze. W roku sprawozdawczym, głównie dzięki własnym staraniom, pozyskano następujący sprzęt: zestaw pompowy Honda LWT 150 za 72.000 zł, defibrylator wraz z torbą i deską R1 za 12.000 zł, 4 aparaty powietrzne za 8.000 zł, 6 kompletów ubrań specjalnych z butami, hełmami i rękawicami za 12.000 zł oraz 10 szt. mundurów galowych z wyposażeniem za 4.100 zł. Razem na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki wydano ponad 118 tys. zł, w większości zdobytych dzięki działaniom członków zarządu jednostki.

Druhowie uczestniczyli w turnieju piłki nożnej halowej w Barlinku i w turnieju piłki nożnej w klatkach w Kołobrzegu. Zorganizowali także zawody wędkarskie OSP.
Strażacy ochotnicy sprzątali nabrzeże, w tym wkopywali ławki i przenosili pojemniki na śmieci.
Druhowie współorganizowali ponadto MŚ w Rzucie Sztachetą oraz wspierali szkołę podstawową w organizacji Turnieju Piłkarskiego Szkółek NIVEA.

Jak poinformowała w swoim sprawozdaniu druhna skarbnik Joanna Wolarz, na koncie jednostki w końcu 2012 roku było 4.068 zł. Po odczytaniu sprawozdania komisji rewizyjnej, jej przewodniczący A. Szczepaniak złożył wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium, który przyjęto jednogłośnie.

Na zakończenie zebrania zaproszeni goście wystąpili z podziękowaniami dla strażaków ochotników z OSP Radziszewo za zaangażowanie w działalność jednostki. Chwalili druhów za umiejętne i bardzo efektywne pozyskiwanie środków na wyposażenie jednostki i tym samym podnoszenie jej mobilności. Podkreślono, że dzięki takim działaniom i ich efektom jednostka OSP w Radziszewie zasługuje na miano najlepszej w powiecie, a być może i w województwie zachodniopomorskim.

Obrazy
Fot. Andrzej Szczepaniak

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry