Zebranie sprawozdawcze w OSP Krzymów
Zebranie sprawozdawcze w OSP Krzymów zwołano 9 lutego w miejscowej remizie.

W spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 17, oprócz strażaków z Krzymowa udział wzięli  także zaproszeni goście, w tym młodzież i sympatycy pożarnictwa. Podczas zebrania oceniono pracę Zarządu jednostki w 2012 roku.

Zebranie otworzył prezes Dariusz Grochociński. Zaraz po tym wprowadzono sztandar jednostki.
Przewodniczącym zebrania został druh Tadeusz Jaroszewski, a protokolantem druhna Beata Jabłońska. Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: przewodniczący - Jarosław Mielcarek, członkowie - Henryk  Ficner i Jarosław Jurkiewicz.

Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił prezes Dariusz Grochociński,  a sprawozdanie z części operacyjnej naczelnik Stanisław Gwoździkiewicz.

OSP Krzymów w roku sprawozdawczym pozyskała pieniądze m.in. z funduszu sołeckiego w kwocie 12 tys. zł. W połączeniu z innymi środkami pozwoliły one na budowę bardzo potrzebnych sanitariatów i łazienek.
Jednostkę dofinansował również - kwotą 5 tys. zł - Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie. Pieniądze przeznaczono na remont.
Pozyskane środki z Urzędu Gminy w Krzymowie i z KSRG pozwoliły na zakup agregatu prądotwórczego o mocy 10 kVA oraz środków ochrony osobistej strażaków.

Jednostka w roku sprawozdawczym 29 razy wyjeżdżała do różnego rodzaju zdarzeń. Najtrudniejszym pożarem, z jakim druhowie musieli walczyć, był pożar poszycia leśnego w Brzeźnie, gdzie spaleniu uległo około 15 hektarów poszycia lasu. W gaszeniu udział brały 22 zastępy straży pożarnych, a działania gaśnicze trwały od godziny 7 do 21.

Jednostka w minionym roku uczestniczyła w wielu uroczystościach państwowych i kościelnych (m.in. 3 maja i 11 listopada ) oraz związkowych -  w 125 rocznicę powstania OSP Kramsk (także w uroczystościach w innych OSP).

OSP w Krzymowie zabezpieczała ponadto różne imprezy masowe, w tym otwarcie sezonu motocyklowego na obiekcie sportów ekstremalnych. Druhowie uczestniczyli w V Masie Rowerzystów czyli Konin bez samochodu, itp.

Jednostka była organizatorem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Wygrała je podczas ćwiczeń bojowych, uzyskując najlepszy czas w swojej historii - 40 sekund.

Druhowie byli również organizatorami Powiatowych Zawodów OLD BOY o Puchar Starosty Konińskiego. Seniorzy z Krzymowa zajęli w nich II miejsce.

W minionym roku druhowie przyjęli do swojego grona kilku młodych członków. Natomiast osobom, które od kilku lat nie opłacały składek i nie angażowały się w prace w OSP, podziękowano za współpracę.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Mariusz Andrzejewski. Zgłosił on też wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu - przyjęto je jednogłośnie.

Druhowie z jednostki OSP Krzymów w bieżącym roku sprawozdawczym planują między innymi założenie płytek, gipsowanie ścian, malowanie itd. Zamierzają również zakupić ubrania specjalne ze środków KSRG i samorządu.

Podczas zebrania doszło do miłej uroczystości. Dwóm paniom, długoletnim przewodniczącym KGW z Krzymowa, wręczono odznaki „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”.
Odznaczenia otrzymały Irena Goślińska oraz Wiktoria Kudła. Wręczenia dokonała starosta powiatu konińskiego Małgorzata Waszak w asyście członka zarządu powiatu konińskiego druha Tadeusza Jaroszewskiego oraz radnego powiatu Marka Górczaka.

Delegacje samorządu w osobach przewodniczącej Rady Gminy Danuty Mazur i Wójta Tadeusza Jankowskiego oraz delegacja OSP w osobach druhów Andrzeja Tomickiego i Konrada Gumiennego złożyły odznaczonym paniom życzenia i wręczyły wiązanki kwiatów.

Kilku najbardziej aktywnych druhów z jednostki zostało przedstawionych do awansów na wyższe stopnie.
Awansowali między innymi: Henryk Spych - na pomocnika dowódcy sekcji oraz Tomasz Turski, Marcin Kosmela, Jarosław Jurkiewicz - na stopień dowódcy roty.

Awans na starszego strażaka otrzymali: Mateusz Jurkiewicz, Robert Tomicki, Paweł Turski oraz Magdalena Malesza, która w imieniu awansowanych podziękowała za otrzymane wyróżnienie.

Podczas zebrania jednostka otrzymała upominek w postaci pary obuwia specjalnego Brandbul oraz lekkiego hełmu ratowniczego Tytan. Dary przekazała Magdalena Przybyła, dyrektor marketingu z Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego z Kalisza. Były to kolejne prezenty z KZPT dla naszej jednostki wręczone nam przez Magdalenę Przybyłę. Serdecznie za nie dziękujemy!

Na zakończenie spotkania zebrani obejrzeli przygotowaną prezentację multimedialną dotyczącą działalności OSP Krzymów w okresie sprawozdawczym.
Ostatnim punktem zebrania było wyprowadzenie sztandaru jednostki, po czym wszystkich przybyłych zaproszono na kolację.


Tekst i zdjęcia

Julian Tomicki

e-mail: juliantomicki@interia.pl

 

 
Obrazy
przesu
przesu

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry