2016-05-24 00:20:24
2016-05-24 00:14:36


     
newsletter
sonda:
Reprezentanci MDP działającej przy Twojej OSP

- biorą udział we wszystkich zebraniach Zarządu OSP z prawem udziału w dyskusji oraz prawem głosu

- biorą udział w zebraniach Zarządu OSP bez prawa udziału w dyskusji oraz prawa głosu

- nie biorą udziału w zebraniach Zarządu OSP